Via -Verde

Pozwala zagospodarować powierzchnie zachowując ich „zielony” charakter. Szeroka spoina przerasta trawą tworząc naturalne odwodnienie terenu.

Kolory / Typy powierzchni