Meba

MEBA

Pierwotnie jej przeznaczeniem było umocowanie skarp i rowów przed osuwanie się ziemi. Następnie, w wyniku popularyzacji proekologicznych działań, Meba trafiła do ogrodów. Pozwala, podobnie jak Parko-Eko, swobodnie przenikać wodzie do gruntu oraz zapewnia ciekawy efekt po wypełnieniu wolnych przestrzeni dowolnym grysem lub trawą.

Kolory / Typy powierzchni

Galeria